НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени
Нікулін Сергій Леонідович
професор


+IMG_3353.jpg
Посада: професор кафедри ГІС

Вчене звання: професор.

Вчений ступінь: доктор геологічних наук

E-mail: 
segrey.nikulin@gmail.com

Кабінет: 4/55

Навчальна робота

Професор Нікулін С.Л. викладає дисципліни «Інформатика та програмування», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «web-картографія».

Наукова діяльність

Основна галузь наукової діяльності – інтегрований аналіз геоданих. Під керівництвом доцента Нікуліна С.Л. здобувачі, магістри та спеціалісти виконують роботи за наступними напрямками:

·       розробка методів та методик інтегрованого аналіза геоданих при вирішенні геологічних та геоекологічних задач;.

·       створення програмного забезпечення геоінформаційної системи РАПІД;

·       вирішення задач прогнозування родовищ корисних копалин за допомогою ГІС-технологій;

·       використання космічних знімків при вирішенні задач надро- та природокористування.

За період роботи в НГУ опублікував 55 наукових робіт, з них 21 – у закордонних виданнях. Має навчальні посібники та методичні розробки з гео інформатики, алгоритмізації, програмування.

Науковий керівник: проф. Бусигін Б.С.

Біографія

Народився у 1971 році, у 1993 році закінчив Державний ВНЗ «Національний гірничий університет» (у ті часи - Дніпропетровська гірнича академія України). Після закінчення працював у Проблемній науково-дослідній лабораторії №1 ДВНЗ «НГУ», у 1994-1997 рр. навчався  у аспірантурі. В 2002 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 04.00.22 - геофізика.  З 1996 по 2002 роки працював асистентом кафедри ГІС, з 2002 – її доцентом. В 2009-2011 роках перебував у докторантурі ДВНЗ «НГУ». Стаж науково-педагогічної роботи – 18 років.


© 2006-2019 Інформація про сайт