НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени

Методические материалы и монографии

Методические материалы

     1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з нормативної дисципліни "Основи програмування та алгоритмічні мови" для студентів напряму 0804 Комп'ютерні науки / Упорядн.: С.Л. Нікулін, В.О. Куриленко, І.М. Гаркуша. – Дніпропетровськ: НГА України, 1999. –Ч.1. – 43 с.  (2.37 друк. арк.).
     2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з нормативної дисципліни "Основи програмування та алгоритмічні мови" для студентів напряму 0804 Комп'ютерні науки / Упорядн.: С.Л. Нікулін, В.О. Куриленко, І.М. Гаркуша. – Дніпропетровськ: НГА України, 1999. –Ч.2. – 63 с.  (3.5 друк. арк.).
     3. Методичні вказівки до самостійної роботи з нормативної дисципліни "Вища математика" для студентів спеціальностей 8.080401, 7.080407. // Укладачі: Л.В. Саричева, О.М. Ткаченко. – Дніпропетровськ: НГА України, 2000.  – 116 с. (6,4 друк. аркушів))
     4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з нормативної дисципліни "Організація баз даних та знань" для студентів спеціальностей ГІС, КМ. // Упорядники: Л.Г. Ахметшина, І.М. Гаркуша. – Дніпропетровськ: НГА України, 2001. – 80 с.
     5. Програма і методичні вказівки до организації і проведення навчальної, виробничої і переддипломної практик. Для студентів спеціальності 7.070908 "Геоінформаційні системи і технології" напрямку  0709  Геодезія, картографія та землевпорядкування. // Укладачі: Б.С. Бусигін, Г.М. Коротенко, А.В. Кожевников, Л.В. Саричева, С.Л. Нікулін, І.М. Гаркуша. – Дніпропетровськ: НГУ, 2002. – 28 с. 
     6. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до лабораторних робіт з дисципліни “Системи штучного інтелекту” для студентів спеціальностей 7.080401, 7.080403. // Укладачі: Кожевніков А.В., Трусов О.В. – Дніпропетровськ: РВК НГА України, 2002.   57 с.
     7. Методичні вказівки до виконання індивидуальних робіт з дісципліни «Геоінформатика» для студентів спеціальностей  7.070701, 7.070703, 7.070709 і 7.090306. // Укладачі: С.Л. Нікулін, И.В. Гриценко. . – Дніпропетровськ: РВК НГА України, 2002.    22 с.
     8. Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторних робіт з нормативної дисципліни „ОПАЯ” (ТУРБО ПАСКАЛЬ) для студентів спеціальностей 7.070908 Геоінформаційні системи і технології, 7.080404 Інтелектуальні системи прийняття рішень, 7.080407 Комп'ютерний еколого-економічний мониторінг / Упорядники: Г.М. Коротенко, Л.М. Коротенко, В.М Куваєв, В.В. Ішков, М.В. Гусенко. – Дніпропетровськ: НГУ, 2003.   124 с.
     9. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси і математична статистика» для студентів спеціальностей 7.070908 Геоінформаційні системи і технології, 7.080407 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг, 7.080404 Інтелектуальні системи прийняття рішень // Уклад.:Л.В. Саричева, О.М. Ткаченко. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2004. – 81 с.
     10. Практикум з дисципліни «Основи геоінформаційних систем» для студентів спеціальностей 7.080404 Інтелектуальні системи прийняття рішень, 7.080407 Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг, 7.070908 Геоінформаційні системи і технології. // С.Л. Нікулін, Л.В. Саричева, О.В. Качанов. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. – 67 с.
     11. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт випускників спеціальності 8.080403 Програмне забезпечення автоматизованих систем, напряму 0804 Комп'ютерні науки // В.О. Салов, М.О. Алексєєв, Г.М.Коротенко, Л.М. Коротенко. –Дніпропетровськ: НГУ, 2005. – 54 с.
     12. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до лабораторних робіт з дисципліні “Засоби мультимедіа в нових інформаційних  технологіях” для студентів спеціальностей 7.080401 і 7.080403 / Уклад.: В.О. Трусов, А.В. Кожевников. – Дніпропетровськ: НГУ, 2005. – 18 с.
     13. Практикум з дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» для студентів спеціальностей: 7.080407 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг, 7.080404 Інтелектуальні системи прийняття рішень, 7.070908 Геоінформаційні системи і технології  /Уклад.: С.І. Кострицька, О.С. Заколесник, О.В. Качанов. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2006. – 39 с.
     14. Методичні рекомендації і завдання до виконання лабораторних з дисципліни «Системне програмування та операційні системи» для студентів напряму 6.050101 «Комп’ютерні науки». / Уклад.: І.М. Гаркуша, О.В. Качанов. – Д.: РІК НГУ, 2008. – 71 с.
     15. Методичні рекомендації і завдання до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Обробка та дешифрування аерокосмічних зображень» для студентів спеціальностей «Геоінформаційні системи і технології» (напрям 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»), «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» (напрям 6.050101 «Комп’ютерні науки») / Уклад.: І.М. Гаркуша, Г.М. Бабенко. – Д.: Національний гірничий університет, 2008. – 72 с.
     16. Методичні рекомендації і завдання до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Комп’ютерні мережі” для студентів спеціальностей “Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг” та “Інтелектуальні системи прийняття рішень” (напрям 6.050101 “Комп’ютерні науки”) / Уклад.: І.М. Гаркуша. – Д.: Національний гірничий університет, 2008. – 88 с.
     17. Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) бакалаврів, спеціалістів кафедри геоінформаційних систем спеціальностей «Геоінформаційні системи та технології», «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг», «Системи штучного інтелекту» / Бусигін Б.С., Гаркуша І.М., Коротенко Г.М., Саричева Л.В. – Д.: НГУ, 2010. – 32 с.
     18. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи (проекту) для магістрів спеціальностей «Геоінформаційні системи та технології», «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг», «Системи штучного інтелекту» / Бусигін Б.С., Саричева Л.В., Гаркуша І.М., Коротенко Г.М.  - НГУ, 2010. – 66 с.
     19. Кваліфікаційні роботи бакалаврів. Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямами підготовки 6.050101 Комп’ютерні науки та 6.050103 Програмна інженерія в галузі знань 0501 Інформатика та обчислювальна техніка / М.О. Алексєєв, Г.М. Коротенко, Л.М. Коротенко, О.С. Шевцова. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 18 с.

Монографии

     1. Сарычева Л.В. Компьютерный эколого-социально-экономический мониторинг регионов: Математическое обеспечение: Монография. – Днепропетровск: Национальный горный университет, 2003. – 223 с. (12.27 друк. арк.)
     2. Сарычева Л.В. Компьютерный эколого-социально-экономический мониторинг регионов: Геоинформационное обеспечение: Монография. – Днепропетровск: Национальный горный университет, 2003. – 174 с. (9.57друк. арк.)
     3. Півняк Г.Г., Шашенко О.М., Сдвижкова О.О., Бусигін Б.С., Соболев В.В., Гуменик І.Л., Рудаков Д.В., Довбніч М.М. Моделювання геотехнічних систем: Монографія. – Д.: НГУ, 2009. – 247 с.


© 2006-2019 Інформація про сайт