НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени

Чему мы учим


Мы преподаём только самые современные и востребованные на рынке дисциплины:

 

Для комп’ютерників:
•    Комп'ютерна графіка
•    Комп'ютерна анімація

•    Операційні системи

•    Технології захисту інформації
•    Технологія створення програмних продуктів
•    Технології Internet/Intranet

•    Розпізнавання образів

•    Комп'ютерні мережі

•    Економіка й бізнес

•    WEB-Дизайн

•    Технології Internet/Intranet
•   
Архітектура інформаційних систем
•   
Проектування інформаційних систем та мереж
•   
Технології та мови програмування
•   
Управління ІТ-проектами
•    Алгоритми та структури даних
•   
Комп’ютерна геометрія та графіка
•   
Інформаційні системи електронного бізнесу
•   
Основи програмування мобільних пристроїв
•   
Технології хмарних обчислень
•    Методи та інформаційні технології обробки великих  даних (Big Data)
•   
Методи математичного моделювання в інформаційних системах


Для землевпорядників:

•    Інтернет-картографія
•    Геоінформаційні технології в кадастрових системах

•    Обробка супутникових знімків

•    Управління територіями

•    Комп'ютерні офісні технології

•    Геоінформаційні системи й бази даних

•    Муніципальне земельне планування

•    Керування ГІС-проектами

•    Захист інформації й інформаційна безпека

•    Професійно-орієнтований англійський

…и многое другое!

 

   Наши выпускники-землеустроители прекрасно владеют компьютерными технологиями, а компьютерщики – желанные сотрудники в любой землеустроительной организации!

© 2006-2019 Інформація про сайт