Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Гаркуша Ігор Миколайович
доцент


+IMG_3320.jpg
Посада: доцент кафедри ГІС.

Інші посади: заст. зав. каф. з навчальної роботи.

Вчене звання: доцент.

Вчений ступінь: кандидат технічних наук.

E-mail: garik.jpg

Кабінет: 1/79, 4/55


Навчальна робота
   Доцент Гаркуша викладає дисципліни "Операційні системи", "Комп’ютерні мережі", "Прикладне програмування (компонентно-орієнтоване програмування)", "Обробка та дешифрування аерокосмічних зображень", "Дистанційне зондування", "Проектування та експлуатація ГІС", "Планування та управління ГІС проектами", "Професійні функції та задачі спеціаліста".

Наукова діяльність
   Основні напрями  наукової діяльності – науково-практичні дослідження у напряму автоматизації різних задач моделювання родовищ корисних копалин, розробки ГІС, а також використання методів дистанційного зондування Землі з космосу для цілей моніторингу техногенної активності людини у навколишньому середовищі. Під керівництвом доцента Гаркуші магістри кафедри проводять дослідження за наступними напрямками:
•    проектування складних спеціалізованих ГІС;
•    обробка зображень, зокрема аерокосмічних;
•    методи автоматизації дешифрування різних об’єктів за даними космозйомки;
•    інтеграція ГІС та даних космозйомки;
•    обробка та аналіз даних космозйомки;
•    тривимірне моделювання в ГІС;
•    обробка та аналіз даних засобами операційних систем та мереж.

   За період роботи в НГУ має 41 публікацію, з них 33 наукові, в тому числі 14 у фахових виданнях, 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, та 8 навчально-методичних робот, які використовуються у навчальному процесі.

Інша діяльність
   Впровадження інноваційних технологій на кафедрі. Аналіз використання продуктів Open Source в навчальному процесі та науковій діяльності.

Біографія
   Народився у 1974 році. У 1993 році закінчив з відзнакою Дніпропетровський радіоприладобудівельний коледж за спеціальністю "Радіоприладобудування". У 1998 році закінчив з відзнакою Дніпропетровський державний університет за спеціальністю "Комп’ютерні та інтелектуальні системи та мережі". Працює у ДВНЗ "НГУ" з 1998 року. Кандидат технічних наук (2007), доцент (2011). Стаж науково-педагогічної роботи 15 років.

© 2006-2019 Інформація про сайт