Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Сергєєва Катерина Леонідівна
доцент+IMG_3468.jpg
Посада: доцент.

E-mail: sergeeva.jpg

Кабінет: 1/79, 4/55
  
Навчальна робота
  
Доцент Сергєєва викладає дисципліни "Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів", "ГІС у завданнях моніторингу", "Геостатистика", "Розпізнавання образів та обробка зображень", "Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика", "Професійно-орієнтована англійська мова".

Наукова діяльність
   Дослідження у напрямку створення нових методів та геоінформаційної технології аналізу стану ландшафтів гірничопромислових регіонів за матеріалами дистанційного зондування Землі.
   Науковий керівник: проф. Бусигін Б.С.

Біографія
   Народилася у 1985 році у м. Дніпропетровськ. У 2007 році закінчила Національний гірничий університет за спеціальністю «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг». З 2007 по 2010 роки – аспірант кафедри ГІС. З 2007 року працює асистентом кафедри ГІС.

   
Список наукових праць

1.  Бусыгин Б.С., Сергеева Е.Л. Сравнительный анализ двух статистических алгоритмов обработки текстурных изображений // Науковий вісник НГУ. – 2006. - №3. - С.77-83.

2.  Сарычева Л.В., Сергеева К.Л. Геостатистический анализ пространственно-временных данных мониторинга регионов // Тези доп. IV Міжн. науково-практина конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем», 15-17 листопада 2006, Дніпропетровськ, ДНУ. -5 с.

3.  Бусыгин Б.С. , Никулин С.Л., Зацепин Е.П., Сергеева Е.Л. Геоинформационная подсистема СЕГМЕНТ как средство анализа данных ДЗЗ // Перша наукова конференція "Науки про Землю та космос - суспільству", м. Київ, 25-27 червня 2007 р. - 4 с.

4.  Бусыгин Б.С., Сергеева Е.Л. Геоинформационная технология анализа данных ДЗЗ // X Міжнародна молодіжна науково-практична Конференція "Людина і Космос", м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет, 9-11 квітня 2008р.

5.  Бусыгин Б.С., Никулин С.Л., Зацепин Е.П., Сергеева Е.Л. Геоинформационная подсистема «СЕГМЕНТ» как средство анализа данных дистанционного зондирования Земли // Геоинформатика, 2008, №2, с. 51-57.

6.  Бусыгин Б.С., Никулин С.Л., Зацепин Е.П., Сергеева Е.Л. Объектно-ориентированный и пиксельный подходы к анализу комплексных геолого-геофизических данных и материалов дистанционного зондирования Земли // Матеріали міжнародної конференції "Форум гірників – 2008". – 2008. – С. 235-244.

7.  Бусыгин Б.С., Никулин С.Л., Зацепин Е.П., Сергеева Е.Л. Сравнительный анализ растровых и объектно-ориентированных ГИС-технологий при прогнозировании золоторудных объектов // Геоінформатика. – 2009. – №2. – С. 56-63.

8.  Sergieieva K. Technologia geoinformacyjna analizy stanu krajobrazow na podstawie danych teledetekcyjnych // IX Konferencja naukowa doktorantow "Zagadnienia interdyscyplinarne w gornictwie i geologii", Sklarska Poreba, 25-27 maja 2009.

9.  Busygin B., Garkusha I., Sergieieva K. Using the space survey data for
fire objects monitoring of the Donetsk coal basin // International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production SWEMP 2010, 12th. Prague, Czech Republic, May 24-26, 2010: Proceedings. – Prague: Lesnicka prace, 2010. – C. 25-30;

10.  Бусыгин Б.С., Никулин С.Л., Зацепин Е.П., Сергеева Е.Л. Компьютерная технология сегментации и классификации геоизображений // Друга Всеукраїнська конференція "Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки. GEO-UA 2010", 14-17 червня 2010 р, м. Київ.

11.  Busygin B.S., Nikulin S.L., Zatsepin E.P.,  Sergieieva K.L. Raster and object-oriented approaches in the tasks of spatial data integrated analysis // International University of Resources. Scientific Reports on Resource Issues. – Freiberg: TU Bergakademie, 2010. – Vol. 1. // Selected papers of the IUR Partner Universities 2008-2009. C. 92-102.

12.  Бусыгин Б.С., Сергеева Е.Л. Мониторинг состояния терриконов Донбасса по данным мультиспектральных космических съемок // Науковий вісник НГУ. - 2011 - №2. – С. 39-44.

13.  Бусыгин Б.С., Сергеева Е.Л. Выявление теплового состояния терриконовых ландшафтов Донбасса по данным дистанционного зондирования Земли // Матеріали XI Международної конференції ”Геоинформатика: теоретические и прикладные аспекты”. – Киев. – 14-16 мая 2012. – Електрон. видан. CD-ROM. – 3814.

14.  Сергеева Е.Л. Температурное картографирование терриконовых ландшафтов по разновременным данным космических съемок // Матеріали XIІ Международної конференції ”Геоинформатика: теоретические и прикладные аспекты”. – Киев. – 13-16 мая 2013. – представлено к публикации.

© 2006-2018 Інформація про сайт