Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кафедра сьогодні++IMG_3543.jpg

Завідувач кафедри –
Бусигін Борис Сергійович
, доктор технічних наук, професор
   Кафедра геоінформаційних систем була організована в 1996 р. До складу кафедри входять 4 професори, 5 доцентів, 7 асистентів. Всього на кафедрі працює 18 співробітників. На сьогоднішній день кафедра ГІС має у своєму розпорядженні три, обладнаних сучасною комп'ютерною технікою, класи – 38 комп'ютерів на платформі Intel та AMD. У комп'ютерних класах проводяться заняття з вивчення програмування, геоінформаційних систем, комп'ютерної графіки, анімації та інших фахових дисциплін. Також у розпорядженні кафедри знаходяться дві спеціалізовані науково-дослідні лабораторії.

   Кафедра здійснює підготовку фахівців за галузями, спеціальностями та спеціалізаціями:

  1. Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології

   Галузь знань: 12 Інформаційні технології


       2. Спеціалізація: Інформаційні технології аерокосмічного моніторингу довкілля

   Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки

   Галузь знань: 12 Інформаційні технології


        3.
Спеціалізація: Геоінформаційні системи і технології

    Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій

    Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво


Ступені підготовки:
бакалавр, магістр.

       Навчальними планами передбачено переддипломні, виробничі та навчальні практики, які проводяться в спеціалізованих лабораторіях кафедри геоінформаційних систем і на підприємствах міста.


IMG_3535.jpg
© 2006-2019 Інформація про сайт