Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Четверта науково-технічна конференція студентів,
аспірантів і молодих учених
«Наукова весна - 2013»


29 березня 2013 року у ДВНЗ «НГУ» відбулася Четверта науково-технічна конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна - 2013». Метою конференції було залучення обдарованої молоді до науково-практичної роботи та стимулювання і підтримка досліджень молодих учених, аспірантів і студентів.

На кафедрі ГІС проводилась одна із секцій цієї конференції - «Автоматизація та інформаційні технології»

У конференції приймали участь наступні студенти:

1.     Войтюк Д.П., ст.гр. КМ-08-1м, Саричева Л.В., к.ф-м.н., професор

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ОБЄКТА НЕРУХОМОСТІ

2.     Калініченко Є.С., ст.гр. ГІС-08-1м

ВИВЧЕННЯ КІЛЬКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ МІСЬКИХ ОСТРОВІВ ТЕПЛА ЗА ДАНИМИ ПОВЕРХНЕВОЇ ТЕМПЕРАТУРИ  TERRA/MODIS

3.     Константинова Д.В., ст.гр. КМ-08-1м

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕЯКИХ АЛГОРИТМІВ КЛАСИФІКАЦІЇ ТЕКСТУР ГЕОЗОБРАЖЕНЬ

4.     Ліподат К.О., ст.гр. ГІС-08-1м

ГІС-АНАЛІЗ НА ОСНОВІ ПРОСТОРОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЄКТА

5.     Підгорна Г.С., ст..гр. ГІС-08-1м, Нікулін С.Л., к.г.н., доцент

ПОБУДОВВА ГЕОЛОГІЧНО ЗМІСТОВНИХ СИСТЕМ ОЗНАК ПРИ АВТОМАТИЗОВАНОМУ РІШЕНІ ПРОГНОЗНО-ПОШУКОВИХ ЗАДАЧ

6.     Носова Д.В., ст.гр. КМ-08-1м, Гаркуша І.М., к.т.н., доцент

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ МОНІТОРИНГУ ПЛОЩІ РОСЛИНОСТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПО КОСМІЧНИМ ЗОБРАЖЕННЯМ

7.     Шевченко А.А., ст.гр. КМ-08-1м, Коротенко Г.М., д.т.н., професор

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ПРОСТОРУ ДАНИХ ОБЛІКУ АБІТУРІЄНТІВ ДЛЯ КАФЕДРИ ГІС

8.     Глущенко О.С., ст.гр. ТТмн-09-01, Трубіцин М.Н., к.т.н., доцент

РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДА ПОТЕНЦІАЛІВ РІШЕННЯ ЗАДАЧІ ЛІНЕЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ НА БАЗІ MATHCAD

9.     Крижановська С.В., ст.гр. ТТмн-09-02, Трубіцин М.Н., к.т.н., доцент

РІШЕННЯ ЗАДАЧІ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ МЕТОДОМ ПРЯМОГО ПЕРЕБОРУ ВЕРШИН.

10.   Сироткина О.І., аспірант, Алексєєв М.О., д.т.н., професор

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ РОБОТИ АПАРАТНО-ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСА SCADA СИСТЕМ

© 2006-2019 Інформація про сайт