Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Спеціалізація: Геоінформаційні системи і технології
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій
Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво

© 2006-2019 Інформація про сайт