Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Ознайомча та виробнича практика
  Програма і методичні вказівки до организації і проведення навчальної, виробничої і переддипломної практик. 
   Для студентів спеціальності 7.070908 "Геоінформаційні системи і технології" напрямку  0709  Геодезія, картографія та землевпорядкування. // Укладачі: Б.С. Бусигін, Г.М. Коротенко, А.В. Кожевников, Л.В. Саричева, С.Л. Нікулін, І.М. Гаркуша. – Дніпропетровськ: НГУ, 2002. – 28 с.
 


Детально>>
© 2006-2019 Інформація про сайт