Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Книги та посібники    1. Англо-русско-украинский словарь по ГИС и ДЗЗ: учеб. пособие / Г.Г. Пивняк, Б.С. Бусыгин, Г.М. Коротенко, Л.М. Коротенко; М-во образования и науки Украины; Нац. горн. ун-т. – Д.:  НГУ, 2014. – 378 с. Детально>>

   2. Півняк Г.Г., Бусигін Б.С. , Дівізінюк М.М., Азаренко О.В., Коротенко Г.М., Коротенко Л.М. Тлумачний словник з інформатики. – Д: Національний гірничий університет, 2008.   599 с. (мова російська), (Лист МОН від 31.01.08 р. № 14/18-Г-295). Завантажити>>

   3. Тлумачний словник з інформатики / Г.Г. Півняк, Б.С. Бусигін, М.М. Дівізінюк, О.В. Азаренко, Г.М. Коротенко, Л.М. Коротенко / За ред. акад. НАН України Г.Г. Півняка. –2-ге вид., перероб. і доп. – Д.,  Нац. гірнич. ун-т, 2010. – 605 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України: Лист МОН від 31.01.08 р. № 14/18-Г-295). Завантажити>>


   4. Комбінаторика. Навчальний посібник / / Л.В. Мірошниченко - Дн-ськ: НГА України, 1998. - 56 с.
  
   5. Навчальний посібник "Геометричне тлумачення основних понять курсу "Вища математика" // Укладачі: Саричева Л.В., Ткаченко О.М. – Дніпропетровськ: НГА України, 2002.– 64 с. (Для студентів напряму підготовки 0804 Комп'ютерні науки) ( 36 друк. аркушів).
  
   6. Бусігін Б.С., Гаркуша І.М., Середінін Е.С., Гаевенко А.Ю.. Інструментарій геоінформаційних систем. - Київ: ІРГ «СБ», 2000. - 172 с.

   7. Алгоритми: представлення, конструювання і відлагодження: Навч. посібник / І.В. Гріценко, С.Л. Нікулін, С.В. Яковлев. – Дніпропетровськ: РВК НГА України, 2002. – 89 с. (З грифом МОН)

   8. Вступ до системного аналізу: Навч. посібник / В.І. Кузьменко, Б.С. Бусигін. –Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2003. – 143 с. (Гриф МОН № 14/18.2-1460 від 12.09.03)

   9. Бусигін Б.С., Коротенко Г.М., Коротенко Л.М. Прикладна інформатика. Підручник. –Дніпропетровськ: НГУ, 2004. – 559 с. (Лист МОН № 14/18-2-17-33 від 16.07.04). Завантажити>>

   10. Бусигін Б.С., Дівізінюк М.М., Коротенко Г.М., Коротенко Л.М. Введення в сучасну інформатику. Підручник. - Севастополь: Вид-во Севастопольського національного університету ядерної енергетики та промисловості, 2005. - 644 с.

   11. Кожевников В.Л., Кожевников А.В. Основи збирання, обробки і передачі інформації. Теоретичні основи: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. – 108 с. (Лист МОН  № 14/18.2-27 від 10.01.05).

   12. Кожевников А.В., Кожевников В.Л., Трусов В.О. Засоби мультимедіа: Навч. посібник.   Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2006. – 151 с.

   13. Бусигін Б.С. , Коротенко Г.М., Коротенко Л.М., Кострицька С.І., Якимчук М.А. Англо-російсько-український словник з геоінформатики. – К.: Карбон, 2007. – 438 с. (Лист МОН від 07.02.07 р. № 14/18-Г-275)

   14. Бусигін Б.С. , Коротенко Г.М., Коротенко Л.М., Якимчук М.А. Англо-російсько-український словник з геоінформатики. Видання друге, виправлене та доповнене. – К.: Карбон, 2007. – 439 с. (Лист МОН від 07.02.07 р. № 14/18-Г-275). Завантажити>>

   15. Кожевников А.В., Кожевников В.Л., Трусов В.О. Засоби мультимедіа: Навч. посібник.   Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2008. – 151 с.


© 2006-2019 Інформація про сайт