Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Міжнародне співробітництво   

     У 2005-2006 роках кафедра приймала учать у міжнародному проекті геоінформаційного забезпечення ГЗК Навої (Узбекістан). Було проведено низку відряджень до Узбекистану у складі завідувача кафедри професора Б.С. Бусигіна та доцента С.Л. Нікуліна. Робота кафедри високо оцінена керівництвом ГЗК м. Навої (Узбекистан). Наукове співробітництво з компанією Longman Management Ltd (Узбекістан) здійснювалось у відповідності до тематик: 

-  «Оцінка перспектив Зіаетдінського золоторудного поля на підставі використання нових комп’ютерних геоінформаційних технологій і побудова прогнозних карт»

-  «Тримірне комп’ютерне моделювання перспективних ділянок Зіаетдінського рудного поля з використанням матеріалів геолого-геофізичних і космічних зйомок»

     У 2009-2010 роках колектив науковців кафедри приймав активну участь у виконанні робіт за міжнародними грантами, призначеними Науково-Освітнім Центром при ДВНЗ «НГУ» та Фондом цивільних досліджень та розвитку США. Теми грантів: 

-  «Технологія аналізу ландшафтів техногенно навантажених регіонів з використанням матеріалів космічних зйомок»;

-  «Геоінформаційна технологія аналізу теплових аномалій вугільних басейнів за матеріалами дистанційного зондування Землі»

     Роботи здійснювались на підставі угоди між Міністерством освіти і науки України і Фондом суспільних досліджень і розвитку США для незалежних держав колишнього Радянського Союзу про науково-технічне співробітництво від 04.05.2001р., Додаток №34 від 15.03.2007р. і № 39 від 16.05.2007р. до Угоди. Протокол засідання Керівної ради за програмою «Співробітництво у науково-технічних дослідженнях і освіті» від 16.05.2007 р. Наказ МОН України від 07.06.2007р. № 453. 

     Протягом 2011 року співробітники кафедри приймали участь у міжнародному науково-технічному проекті з компанією Sodawerk Stassfurt (Німеччина); 

     Щорічно головні результати наукових досліджень доповідаються на міжнародних науково-практичних семінарах і конференціях, серед яких: 

-  заходи, організовані Європейською асоціацією інженерів та геовчених (European Association of Geoscientists & Engineers, EAGE), серед яких – щорічна міжнародна конференція «Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти», м. Київ;

-  Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми й перспективи розвитку ІТ-індустрії», м. Дніпропетровськ; 

-  International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production, Prague, Czech Republic; 

-  International Conference on Inductive Modelling, Yevpatoria, Ukraine та ін..

© 2006-2019 Інформація про сайт