Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Качанов Олександр Вікторович
асистент


+IMG_3367.jpg
Посада: асистент кафедри ГІС

Кабінет: 1/79, 4/55


Навчальна робота
   Асистент Качанов викладає дисципліни "Функціональне та логічне програмування", "Алгоритмізація та програмування", "Технології Інтернет/інтранет".

Наукова діяльність
   Основні галузі наукової діяльності — геоінформаційні системи, ГІС-технології в Інтернет.

Біографія
   Народився у 1981 році, у 2004 році закінчив Національний гірничий університет за спеціальністю «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг». З 2004 по 2007 роки — аспірант НГУ. Працює у НГУ з 2004 року.

Список наукових праць

1. А.В. Качанов. Методы передачи данных в ГИС для INTERNET // Сб. науч. тр. НГУ №14, Т. 2.–Днепропетровск: РИК НГУ, 2002.– С.137-142.  

2. Саричева Л.В., Качанов О.В. Схеми класифікації регіонів за показниками еколого-соціально-економічного моніторингу в геоінформаційній системі. // Геоінформатика, 2002, №4. – С.53-63.

3. Бусыгин Б.С., Качанов А.В., Сарычева Л.В. Создание электронного атласа устойчивого развития регионов Украины // Ученые записки Таврического  национального университета им. В.И.Вернадского Том 18(57) №1 Серия "География", Симферополь, ТНУ, 2005. -С. 9-15.

4. Сарычева Л.В., Качанов А.В. Моделирование индексов устойчивого развития регионов. // Індуктивне моделювання складних систем. Збірник наукових праць – Київ: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН там МОН України, 2009. - С. 192-203.

5. Л.В. Сарычева, А.В. Качанов, О.А. Логинов Геоинформационная технология анализа данных мониторинга заболеваемости ОРВИ в Днепропетровской области // Наукові праці ДонНТУ: Серія гірничо-геологічна. Випуск 12(173) — Донецьк: ДонНТУ, 2010. —  С.97-110
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Npdntu_gg/2010_12/articles%5Csarycheva.pdf

6. Качанов А.В. Сжатие данных в ГИС для Internet // Науковий вісник НГУ, 2011, №2. – С. 14-17.

7. КОНФЕР.     А.В. Качанов (НГУ, Днепропетровск). Форматы потоков картографических данных в ГИС для INTERNET // Автоматика-2003: Матерiали 10-й мiжнародної конференцiї по автоматичному управлiнню, м. Севастополь, 15-19 вересня 2003 р.: в 3-х тт.-Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2003.

8. КОНФЕР.   Качанов А.В. Формализация описания картографических данных в АС обработки информации // Тезисы IV Междунар. научно-практич. конференции "Математическое и программное обеспечение интеллектуальных систем, 15-17 ноября 2006, Днепропетровск, ДНУ. – С.

9. КОНФЕР.   Бусыгин Б.С., Качанов А.В., Сарычева Л.В. Технология создания атласа устойчивого развития регионов Украины. // Материалы третьей международной научно-практической конференции «Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів». Часть 2. Днепропетровск, 03-08.10.2005, Институт проблем природопользования и экологии НАН Украины., 2005.- С. 71-73.

10. КОНФЕР. Boris Busygin, Alexander Kachanov, Ludmila Sarycheva. Geoinformational Atlas Of Ukraine Regions Sustainable Development // Abstr. 21st Int. CODATA Conf. "Scientific Information for Society - from Today to the Future", Kyiv, Ukraine, Oct. 5-8, 2008.- K.:NTUU " KPI". – P. 10.

11. Пособие/справочник.  Геоинформационные системы и  INTERNET // Днепропетровск: РИК НГА Украины, 2000.- 15c.      Авторы: Гаркуша И.Н., Качанов А.В., Куриленко В.А., Никулин С.Л., Поянский Д.И., Саричева Л.В., Хорушко Д.С.

© 2006-2019 Інформація про сайт