Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Наукові видання1. Бусигін Б.С., Гаркуша І.Н., Е.С. Середінін, Гаєвенко А.Ю. Інструментарій геоінформаційних систем. - Київ: ІРД «ВБ».– 2000.– 172 с. 

2. Саричева Л.В. Комп'ютерний еколого-соціально-економічний моніторинг регіонів. Математичне забезпечення. Монографія. – Дніпропетровськ: НГУ, 2003. – 223 c. 

3. Саричева Л.В. Комп'ютерний еколого-соціально-економічний моніторинг регіонів. Геоінформаційне забезпечення. Монографія. - Дніпропетровськ: НГУ, 2003. – 174 c. 

4.   Тлумачний словник з інформатики / Г.Г. Півняк, Б.С. Бусигін, М.М. Дівізінюк, О.В. Азаренко, Г.М. Коротенко, Л.М. Коротенко / За ред. акад. НАН України Г.Г. Півняка. –2-ге вид., перероб. і доп. – Д., Нац. гірнич. ун-т, 2010. – 605 с.

5. Англо-русско-украинский словарь по ГИС и ДЗЗ: учеб. пособие / Г.Г. Пивняк, Б.С. Бусыгин, Г.М. Коротенко, Л.М. Коротенко; М-во образования и науки Украины; Нац. горн. ун-т. – Д.:  НГУ, 2014. – с. Детально>>Публікації кафедри геоінформаційних систем з 2000 по 2011 р.:
Завантажити>>
© 2006-2019 Інформація про сайт