Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

 

Фахівці в галузі «Інформаційні технології» займаються дослідженням, розробкою, впровадженням і супроводом інформаційних технологій і систем.

Унікальне поєднання знань в області комп'ютерних технологій, програмування, операційних систем (Microsoft Windows, Apple Mac OS X, Google Android, Apple iOS, платформи Unix та GNU Linux), мультимедіа технологій, веб-технологій дозволяє випускникам стати потрібними фахівцями на ринку праці не тільки в Україні, а й за кордоном.

В процесі навчання студенти вивчають мови програмування (C/С++, C#, Java, VB, HTML, JavaScript, PHP, Perl, Ruby, SQL, Python, Visual Prolog, Go та ін.); навчаються розробляти прикладне програмне забезпечення та бази даних для різних галузей виробництва; складають інструкції по використанню інформаційних систем; використовують технології тестування та оцінки якості програмного забезпечення налагодження програмного забезпечення в різних інформаційних середовищах; розробляють та використовують системи обробки великих даних (Big Data).

 

ОБ`ЄКТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Інформаційні процеси, технології, системи та мережі, їх інструментальне (програмне, технічне, організаційне) забезпечення, способи та методи проектування, тестування, виробництва та експлуатації інформаційних технологій та систем у різних галузях, а також усі види діяльності в інформаційному суспільстві.


РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Перший (бакалаврський) рівень

 

ПРОФЕСІЙНА КВАЛІФІКАЦІЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки

Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки

Фахівець з інформаційних технологій

Технік-програміст


ПРОФЕСІЙНІ  НАЗВИ  РОБІТ

1. Розробники обчислювальних систем (менеджер IT-проектів і IT-продуктів).

2. Розробники комп’ютерних програм (програміст, веб-розробник).

3. Професіонали в інших галузях обчислень (системний аналітик, програміст-дослідник, адміністратор баз даних, адміністратор мереж, системний адміністратор, тестувальник програмного забезпечення (QA engineer)).

 

 

© 2006-2019 Інформація про сайт