Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Коротенко Григорій Михайлович
професор


IMG_3452.jpg
Посада: професор кафедри ГІС.

Інші посади: заст. зав. кафедри, відповідальний в Приймальній комісії НГУ від ГРФ за перехід студентів з 4-го курсу на 5-й.

Вчене звання: доцент.

Вчений ступінь: доктор технічних наук.

E-mail: gkorotenko@gmail.com

Кабінет: 1/79

Навчальна робота
   Професор Коротенко Г.М. викладає дисципліни: "Інформатика", "Інформатика й обробка геологічних даних", "Комп'ютерні офісні технології", "Технологія створення програмних продуктів", "ГІС в управлінні територіями", "Просторовий аналіз і моделювання в геоінформаційних системах", "Сертифікація і стандартизація програмних продуктів", "Ліцензування і патентування діяльності".

Наукова діяльність
   Основна галузь наукової діяльності – екологічна безпека. Професор Коротенко веде роботи за наступними напрямками:
•    онтології в задачах екологічної безпеки;
•    застосування мультиагентних систем в екологічному моніторингу;
•    геоінформаційні методи моделювання та дослідження геосистем.
  
    Під керівництвом професора Коротенко працюють 2 здобувачі.
   До кінця 2011 р. опубліковано 111 наукових робіт і 12 навчально-методичних видань. У тому числі: шість методичних вказівок за спеціальностями кафедри, два підручники (один з них, затверджений МОНМС України як підручник для студентів ВНЗ України, став переможцем VI-го Обласного міжвузівського конкурсу в номінації "Кращі наукові, учбові, навчально-методичні і художньо-публіцистичні видання" в 2006 р.) і чотири навчальні посібники (усі затверджені МОНМС України як навчальні посібникі для студентів ВНЗ України), які присвячені проблемам проникнення в сфери розвитку на сучасному етапі інформатики і геоинформатики, які розглядаються з точки зору міждисциплінарності цих галузей знань, що вимагає відповідного підходу до осмислення і викладання особливостей породжуваних ними багаторівневих абстракцій, моделей і термінів.

Біографія
   Народився у 1948 році. В 1971 році закінчив Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту (ДІІТ, зараз Дніпропетровський національній університет залізничного транспорту ім. акад. В.Лазаряна). Після закінчення ДІІТ працював за фахом в Управлінні Придніпровської залізниці, потім вчився у аспірантурі і працював у Інституту кібернетики Національної академії наук України (НАНУ, м. Київ, 1971-1980 рр.), з 1980 по 1991 рр. працював в Інституті технічної механіки НАНУ. Доцент каф. геоінформатики (2003), доктор технічних наук (2010), професор кафедри ГІС (2010). Працює у НГУ з 1999 року. Стаж науково-педагогічної роботи 12 років.

© 2006-2019 Інформація про сайт