Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Спеціальності, освітні програми
Підготовка за ступенем «Бакалавр» >>>

  
 

Кафедра геоінформаційних систем готує студентів по спеціальності:


  Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології

   Галузь знань: 12 Інформаційні технології


Ступені підготовки: бакалавр, магістр.


                

Шанувальники ГІСа (ГІС, ГИС, GIS)


© 2006-2019 Інформація про сайт