Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

Спеціалізація: Інформаційні технології аерокосмічного моніторингу довкілля

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

 

Аерокосмічний моніторинг – спеціально організовані систематичні спостереження з авіаційних та космічних носіїв за станом об'єктів, явищ, процесів з метою їх оцінки, контролю або прогнозу.

За цією новітньою та актуальною для України спеціалізацією готуються фахівці, здатні розробляти комп`ютерні системи і технології для аерокосмічного моніторингу та аналізу стану навколишнього середовища, природних та техногенних геосистем. Випускники працюють як фахівці з розробки і застосування інформаційних технологій.


ОБ`ЄКТ ДІЯЛЬНОСТІ

Природний и техногенний стан довкілля.


КВАЛИФИКАЦИЯ ФАХІВЦІВ

бакалавр – фахівець з інформаційних технологій;

магістр –  професіонал в галузі інформаційного аналізу.


ПОСАДИ ФАХІВЦІВ
    Програміст прикладний.
    Програміст системний.
    Фахівець з дистанційного зондування землі та аерокосмічного моніторингу.
    Адміністратор бази даних (зокрема аерокосмічних даних).
    Аналітик надзвичайних природних і техногенних ситуацій.
    Інженер з інформаційних систем.
    Викладач вищого навчального закладу.

ПРОФІЛЬ ФАХІВЦЯ

1. Проведення аерокосмічного моніторингу на основі авіаційних (в тому числі безпілотних) і космічних носіїв, та наземних станцій спостережень.

2. Виконання аналізу та прогнозування досліджуваних природних і антропогенних явищ та процесів за матеріалами аерокосмічного знімання.

3. Використання методів радарних зйомок і GPS вимірювань при вивченні рухів земної кори.

4. Розроблення геоінформаційних технологій для забезпечення задач, що вирішують служби, пов’язані із надзвичайними ситуаціями та життям людини, оброблення даних засобами ГІС-аналізу.

© 2006-2019 Інформація про сайт